Kérem, válasszon területi választmányt:

Dunaszerdahely

I.Elérhetőségek:

Csemadok Területi Választmány
Bacsák u. 240/13 P.O.Box 16
929 01 Dunaszerdahely

email: csemadokattila@gmail.com
telefon: 0911 415 614

www.ds-tv.csemadok.sk

II.Szervei :

I. A TERÜLETI VÁLASZTMÁNY ELNÖKE :

SÁTOR ZOLTÁN (Alistál)

sator.zoltan@freemail.hu

0907635309

93010 Dolný Štál č.652

Sátor Zoltán

II. A TERÜLETI VÁLASZTMÁNY ALELNÖKE :

FÖLDVÁRY TERÉZIA(Sárosfa)

terezia.foldvaryova@blatnanaostrove.sk

0918500470

93032 Blatná na Ostrove,č.261

Földváry Terézia

III. TERÜLETI VÁLASZTMÁNY TITKÁRA :

LÁZOK ATTILA (Padány)

csemadokattila@gmail.com

0911415614

Dunaszerdahely,Bacsáková 240/13,P.O.Box 16,

Lázok Attila

IV. A TV ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAI :

Név E-mail cím telefon Lakcim
Botló Judit Judit355@gmail.com 0907232788 93101Šamorin,Hlavná 22
Csörgő Mária materska.cin@gmail.com 0908791859 93005Gabčikovo,663/7
Fodor Lajos l.fodor@szm.sk. 0907711167 Vrakuň
Szamaránszky Edit edit.szamaranszky@gmail.com 0918593287 93038 Nový Život-Tonkovce,405
Rigó Sándor sekretariat @obecjahodna.sk 0904989778 93021 Jahodná,271/2
Vajas Imre starosta@obecholice.sk 0905767711 93034 Holice 143
Varga László megyer@gmail.com 0944095080 93201 Velky Meder,Corvin lkt.1963/32

A TERÜLETI VÁLASZTMÁNY TAGJAI :

Körzet Alapszervezet Név Cim
Nagymegyeri Alistál Sátor Zoltán 93010 Dolný Štál č.652sator.zoltan@freemail.hu
Apácaszakállas Házi Dóra 93028 Okoč-Opatovský Sokolec,O9O8435346

hazi.doracentrum@sk

Csilizpatas Füssy Péter 93015 Patas,čd.7

fussy@panelnet.sk

Csiliznyárad Miklós Dénes 930 06 Ňarad č.6narad@stonline.sk
Csilizradvány Bodó Richárd 930 08 Csilizradvány, Hlavná 29bodo.richard@post.sk
Ekecs Varga Gyula 930 28 Okoč Krížna ulica 273gyuszika@gmail.com
Nagymegyer Bittera Zsuzsanna 93201 Velky Meder, Okočská

bittera@mail.t-com.sk

Varga László 93201 Veľky Meder,Corvinlkt.1963/32

megyer@gmail.com

Dunaszerdahelyi Egyházgelle Vajas Imre 93034 Holice 143starosta@obecholice.sk
Zöld László 930 34 Egyházgelle,
Hodos Győri Béla 930 16 Nemeshodos, 48,
Nagyabony Németh Angéla 930 01,Nemesabony,19

nangella@citronail.hu

Bősi Bős Csörgő Mária 93005 Gabčikovo,663/7

materska.cin@gmail.com

Nagy Anikó 930 05 Bős, Bažantia 1039

gabcikovoanagyova@nextra.sk

Felbár Papp Tímea
Nyékvárkony Fodor Lajos l.fodor@szm.sk.
Eperjesi Csallóközkürt Papp Ilona 930 12 Csallóközkürt, 152
Felsővámos Oláh Ödön 930 13 Felsővámos

olahedmund@gmail.com

Pozsonyeperjes Rigó Sándor 93021 Jahodná,271/2

sekretariat @obecjahodna.sk

Vásárút Földes Lajos 930 13 Vásárút
Somorjai Béke Magyarics Zoltán Mierovo 113, 930 41

zoli.m@centrum.sk

Sárosfa Földváry Teréz 93032 Blatná na Ostrove,č.261

terezia.foldvaryova@blatna naostrove.sk

Somorja Botló Judit 93101 Šamorin,Hlavná,č.22

judit355@gmail.com

Mezei Adél Šamorín, Dunajská 7, 931 01

adel.mezei@gmail.com

Tárnok Ferenczi Éva Trnávka č. 117, 930 32

ferencziova@kpas.sk

Tejfalu Andrássy István 93101 Šamorín, Vodárenská ,32, stefan.andrassy@gmail.com
Illésházi Jányok Méry Irén 930 39 Jányok
Lég Szalay Márta 93037 Lég, 299, hlasnik@lehnice.sk
Kismagyar Szamaránszky Edit 93038 Nový Život Tonkovce 405, O9O7741917

edit.szamaranszky@gmail.com

A Csemadok TV Ellenőrző bizottságának tagjai :

1.Elnök: Dr. László Tamás (Ekecs)

0917641916,

tamas.laszlo@gmail.com

2.Tagok :

Ágh Erzsébet (Pozsonyeperjes)

Csóka Éva (Alistál)

Nyársik Szilvia (Illésháza)

Szerda Mária (Béke)

A Csemadok TV Gazdasági bizottsága :

Sorszám Név Megjegyzés
1. Földváry Teréz Sárosfa
2. Csóka Éva Alistál
3. Fodor Lajos Nyékvárkony
4. Vajas Imre Gelle

A Csemadok TV Ifjúsági bizottsága :

Sorszám Név Megjegyzés
1. Botló Judit elnök-Somorja
2. Bíró Ildikó Alistál
3. Iván Melinda Padány
4. Fekete Anikó Dióspatony
5. Fodor Ildikó Bős
6. Kovács Melinda Bős
7. Mózes Hajnalka Vásárút
8. Simon Bianka Dióspatony
9. Takács Tímea Dunaszerdahely

Alapszervezetek :

CSEMADOK ALAPSZERVEZET ALISTÁL
Taglétszám: 325

Sátor Zoltán (elnök)
+421-31-5590415
+421-907-635309
satorzoltan@freemail.hu

CSEMADOK ALAPSZERVEZET APÁCASZAKÁLLAS
Taglétszám: 243

Csepy Piroska (elnök)
0949333414
csepy.priska@freemail.hu

Gazsó Petronella (titkár)
0908742581

CSEMADOK ALAPSZERVEZET BÉKE
Taglétszám: 80

Magyarics Zoltán (elnök)
+421-903-213822
zoli.m@centrum.sk

CSEMADOK ALAPSZERVEZET BŐS
Taglétszám: 430

+421-911520063
gabcikovo@nextra.sk

Nagy Anikó (elnök)
+421-911520063
gabcikovoanagyova@nextra.sk

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSÁKÁNY
Taglétszám: 110

930 39 Csákány
+421-31-5693349

Köles Zsuzsanna (elnök)
+421-31-5693533

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK
930 40 CSALLÓKÖZCSÜTÖRTÖK, 587,

Valacsai Zsuzsanna,(elnök)  +421-903-377285

Taglétszám: 65

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSALLÓKÖZKÜRT
930 12 Csallóközkürt, 152,

Papp Ilona (elnök), 0915-601457

Taglétszám: 215

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZNYÁRAD
930 06 Csiliznyárad,6

Miklós Dénes mérnök (elnök), 0905-813223,narad@stonline.sk

Taglétszám: 110

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZRADVÁNY
930 08 Csilizradvány, Hlavná 29, bodo.richard@post.sk

Bodó Richárd (elnök), O905-168111,Balony 67

Taglétszám: 90

CSEMADOK ALAPSZERVEZET CSILIZPATAS
Patas,h.sz.7

fussy@panelnet.sk

Füssy Péter,0903537714

Taglétszám: 120

11. CSEMADOK ALAPSZERVEZET DUNASZERDAHELY (VÁMBÉRY ÁRMIN ASZ)

929 01 Dunaszerdahely,  +421-31-5528215

Csóka Klára (elnök)

Taglétszám: 250

12.CSEMADOK ALAPSZERVEZET EGYHÁZGELLE

930 34 Egyházgelle

Zöld László (elnök),

Taglétszám: 75

13.CSEMADOK ALAPSZERVEZET EKECS

930 28 Ekecs Krížna ulica 273,

Varga Gyula (elnök),0903-691206,gyuszika@gmail.com

Taglétszám: 318

14. CSEMADOK ALAPSZERVEZET FELBÁR

930 33 Felbár,105

Papp Tímea (elnök),  +421-908-173150

Taglétszám: 170

15.CSEMADOK ALAPSZERVEZETE FELSŐVÁMOS

930 13 Felsővámos 300

Dosztig Pál (elnök),  +421-31-5581604

olahedmund@gmail.com (Oláh Ödön)

Taglétszám: 210

16.CSEMADOK ALAPSZERVEZET HODOS

930 16 Nemeshodos, 48,

Győri Béla (elnök),0907-628075

Taglétszám: 120

17.CSEMADOK ALAPSZERVEZET ILLÉSHÁZA

930 38 Illésháza, 123,

Kiss László (elnök),  +421-908-860755  aarpi@zoznam.sk

Taglétszám: 270

18.CSEMADOK ALAPSZERVEZET IZSAP

932 01 Nagymegyer-Izsap,Konvalinkova,1819/27

Tóth Márta(elnök),0907861412

Taglétszám: 40

19. CSEMADOK ALAPSZERVEZET JÁNYOK

930 39 Jányok

Méry Margit (elnök),0904368193

Taglétszám: 100

obec@janiky.sk

20.CSEMADOK ALAPSZERVEZET KISMAGYAR

93038 Kismagyar-Illésháza

Szamaránszky Edit(elnök),edit.szamaránszky@gmail.com

0907741917,0918593287

Taglétszám:177

21.CSEMADOK ALAPSZERVEZET LÉG

930037 Lég,299

Szalay Márta,0903837413,hlasnik@lehnice.sk

Taglétszám :226

22.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYABONY

93001 Nagyabony,19

Németh Angéla (elnök),

Taglétszám :70

nangella@citromail.hu

23.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYMEGYER

93201 Nagymegyer Corvin lkt 1963/32

Varga László (elnök),megyer@gmail.com,0944095080

Taglétszám :479

24.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYPAKA

93051 Nagypaka,297

Edmár Mária (elnök),0907570254,edmarovamaria@pobox.sk

Taglétszám :130

25.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NAGYSZARVA

93030 Nagyszarva

Labancz Tamara (elnök) 0908811027,tamaralabancz”yahoo.com

Taglétszám :205

26.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NYÁRASD

93011 Nyárasd

Nagy Erika (elnök),0911239479

Taglétszám :125

27.CSEMADOK ALAPSZERVEZET NYÉKVÁRKONY

93025 Nyékvárkony

Fodor Lajos (elnök),0907711167,I.fodor@sym.sk

Taglétszám :265

28.CSEMADOK ALAPSZERVEZET PADÁNY

92901 Padány

Lázok Attila (elnök)

Taglétszám :92

29.CSEMADOK ALAPSZERVEZET POZSONYEPERJES

93021 Pozsonyeperjes,Fő u.271

Rigó Sándor(elnök),0904989778,,sekretariat@obecjahodna.sk

Taglétszám :215

30.CSEMADOK ALAPSZERVEZET SÁROSFA

93032 Sárosfa

Földváry Terézia(elnök),93032 Sárosfa,261

09118500470,tereziafoldvaryova@blatnanaostrove.sk

Taglétszám :200

31.CSEMADOK ALAPSZERVEZET SOMORJA

93101 Somorja,Hosszú u.16/A

Nagy Péter (elnök),0907850037,peter.nagy@waber.slovnaft.sk

Tagétszám :623

32.CSEMADOK ALAPSZERVEZET SÜLY

93033 Felbár-Süly

Brezovszky Éva(elnök), 0315597433

Taglétszám :30

33.CSEMADOK ALAPSZERVEZET TÁRNOK

93032 Tárnok,107

Lengyel István(elnök),0915716661,lengyel@bislovensko.sk

Taglétszám : 66

34.CSEMADOK ALAPSZERVEZET TEJFALU

93101 Somorja,Vodárenská,32

Andrássy István (elnök),

stefan.andrassy@gmail.com

Taglétszám :192

35.CSEMADOK ALAPSZERVEZET VAJKA

93031 Vajka,031978209

Pajly Krisztina (elnök)

Taglétszám :40

36.CSEMADOK ALAPSZERVEZET VÁSÁRÚT

93013 Vásárút,

Papp Károly (elnök),0910344028,papkari@centrum.sk

Taglétszám :170

Programja

A Csemadok Dunaszerdahelyi TV programja (2012-2015)

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya 2012. március 31-én Alistálban tartott járási konferenciáján értékelte a területi választmány munkáját a 2009-2012-es időszakban, helyét, szerepét, problémáit az elmúlt időszakban és ennek alapján a 2012-2015-es években feladatul tűzi ki :

I. Szervezeti élet területén:

 • 1. A TV munkáját a Csemadok alapszabályzata, illetve a TV Működési és Gazdasági Szabályzata alapján szervezi.
 • 2. A két konferencia között munkáját a területi elv alapján kialakított 29 tagú választmány irányítja, amely félévente ülésezik.
 • 3. Tanácsadó szerve a kéthavonta ülésező 9 tagú járási elnökség.

Tagjai: elnök, alelnök, 6 körzet 1-1 képviselője és az ifjúsági tanács elnöke.

 • 4. A területi választmány végrehajtó szerve a területi választmány titkársága,amelyet titkár irányít:

a) az elkövetkező időszakban szükségesnek tartjuk a titkárság személyi állományának megerősítését, adminisztratív munkaerő alkalmazását.

b) Javítani a titkárság és az alapszervezetek közötti koordinációs és információs munka minőségét. Ennek érdekében:

 • Évente megszervezni az alapszervezetek találkozóját.
 • Rendszeressé tenni a hat körzetben az alapszervezetek közötti koordinációs megbeszéléseket, szükség esetén a TV titkárának szervezésében.
 • Évente két alkalommal megjelentetni a TV belső közlönyét „Hírmondó” címmel, a Csemadok Dunaszerdahelyi TV honlapján, amelyet fel kell újtani.
 • Rendszeres információt és szükség esetén szakmai segítséget nyújtani az alapszervezeteknek a pályázati feltételekről.
 • A TV évente kiadja „Csallóköz Kultúrájáért” a 2009-es évi járási konferencián jóváhagyott közművelődési díjat az alapszervezetek találkozóján.
 • A szervezeti élet kiemelt feladatának tekintjük:

a, Csemadok taglétszámának növelését olyan mértékben,hogy megtartsuk a minimális 7 000 főt a járás területén.

b, Biztosítani a működő 35 aktív Csemadok alapszerveztek létszámát. Ennek érdekében a Csilizközben és a Felső Csallóközben, DSZ körzetben, Bősi körzetben felújítani a korábban aktívan működő szervezetek munkáját.

 • Javasoljuk a TV-nak a Csemadok Művelődési Intézetével kötött szerződés átértékelését.
 • Szükségesnek tartjuk a Csemadok szomszédos TV-aival (Galánta, Pozsony-vidék, Komárom) korábbi hagyományos jó kapcsolatok felújítását, közös rendezvények szervezését.

II. Új Generáció program:

 • 1. Tudatosan törekedni a taglétszám növelésére az ifjúság körében
 • 2.A Csemadok TV kiemelt jelentőségű feladatának tekinti a fiatalok minél nagyobb számú bevonását a Csemadok munkába.

Ennek érdekében javasoljuk:

v a, Az alapszervezeteknek,hogy a vezetőségeken belül ifjúsági bizottságot (sejtet) hozzanak létre.

v b, A járási konferencia után a TV kialakítja mint tanácsadó, koordináló és programszervező szervét az Ifjúsági Bizottságot az egyes körzetekben működő csoportokból.

 • 3.A TV titkársága rendszeresen megszervezi a korábbi évek hagyományos ifjúsági és gyermekrendezvényeit:

v a,Tompa Mihály körzeti és járási szavalóversenyt, Dunamenti Tavaszt, a 7 mérföldes csizmában mesevetélkedő körzeti, járási és országos fordulóit

v b, A nyári gyermek és ifjúsági táborait, köztük az Anyanyelvi olvasótábort közösen a Győri Radnóti Társasággal.

 • 4. Kezdeményezze új helyi, regionális és járási gyermek és ifjúsági rendezvények szervezését, ezek között:

v a, Ifjúsági rock zenekarok fesztiválját, modern tánccsoportok seregszemléjét.

v b, Kulturális pályázatokat, versenyeket.

v Rajzverseny megszervezését történelmi, irodalmi, kulturális évfordulók tiszteletére.

 • 5.Az ifjúsági program gyakorlati megvalósítása érdekében erősítse kapcsolatát a régió magyar oktatási intézményeivel.
 • 6.A Csemadok Tv közös programokat szervezzen az ifjúsági programmal működő civil szervezetekkel.

III. Közművelődés

1. A TV küldetésének tekinti az anyanyelvi nevelés minden formájának támogatását és szervezését. Ennek érdekében:

v a, minden évben megemlékezik a „Magyar kultúra napjáról” és propagálja a Csemadok OT által szervezett rendezvényt tagsága körében.

 • 2. Támogatjuk a helytörténeti mozgalom minden formáját és helytörténeti kiadványok megjelentetését, emlékművek, emléktáblák kialakítását.
 • 3. A hagyományőrzés érdekében támogatjuk a jeles történelmi évfordulókról (március 15., október 6., augusztus 20.) valamint a helyi történelmi eseményekről való megemlékezést. A rendezvényeken rendszeresen részt vesznek a TV tagjai.

v Javasoljuk, hogy a Csemadok Területi Választmánya Nyáradon közösen a Csemadok Nyáradi Szervezetével, minden év március 15-én, Szini Sebő Alajos sírjánál regionális szinten emlékezzen meg a jeles történelmi évfordulóról.

IV. Amatőr művészeti mozgalom

1. Továbbra is felvállaljuk az elmúlt időszakban sikeres körzeti és járási népművészeti rendezvények szervezését és támogatását:

Ezek közé tartozik:

v Bősi Járási Dal-és Táncünnepély valamint Szövetkezeti Nap (június vége)

v Csilizközi Nyár (vándorfesztivál, augusztus közepe)

v Nagymegyeri Szent István Napok (augusztus 20.)

v Padányi Nyárbúcsúztató

2. Szükségesnek tartjuk az amatőr művészeti csoportok (színjátszó, báb együttesek, énekkarok, zenekarok, tánc-, folklór csoportok) számának növekedését.

 • 3. A TV titkársága részt vesz a „Bíborpiros szép rózsa” országos művészeti fesztivál körzeti rendezvényének megszervezésében.
 • 4. Évente megszervezzük a magyar nótaénekesek, színjátszók és énekkarok járási fesztiválját.
 1. V. Társadalmi – érdekvédelmi program:
 • 1. A Csemadok Dunaszerdahelyi TV szükségesnek tartja a jövőben hatékonyabban együttműködni helyi és járási szinten a Magyar Koalíció Pártjával, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével, a Szövetség a Közös Célokért szervezettel, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséggel valamint a történelmi egyházakkal.

Ennek érdekében:

v Folytatni az általunk kezdeményezett „Együtt a Közös Jövőnkért” konferenciát.

v Évente egyeztetni és értékelni járási szinten az együttműködés formáit és hatékonyságát a SZMPSZ és a SZMSZSZ járási szerveivel a járási együttműködési szerződés alapján

v Figyelemmel kísérni és kölcsönösen részt venni, propagálni egymás rendezvényeit.

 • 2. Szükségesnek tartjuk, hogy helyi és járási szinten erősítsük kapcsolatainkat az önkormányzatokkal és polgármesterekkel, akik részéről kérjük és elvárjuk munkánk erkölcsi és anyagi támogatását.
 • 3. Támogatjuk a TV és az alapszervezetek részéről kapcsolatok fenntartását és kibővítését a Kárpát-medence magyar nemzeti közösségeivel. Különösen a Szlovéniai Magyar Nemzeti Intézettel, a Rákóczi Szövetséggel és a Győr-Sopron Megyei szervezetekkel.
 • 4. Szükségesnek tartjuk a sajtóval és a médiákkal való együttműködés színvonalának javítását.

5. Anyanyelvi óvodáink és iskoláink jelentik nemzeti identitásunk zálogát. Ezért a Csemadok helyi és területi szervei aktívabban kapcsolódjanak be a beíratási programok gyakorlati kivitelezésébe.

 • 6. Fontosnak tartjuk járásunkban a szlovákok és a magyarok egyenjogúságra épülő, békés együttélését és együttműködését. Ugyanakkor egyértelműen elutasítjuk a jogcsorbítás, a jogfosztás, diszkrimináció minden formáját. Támogatjuk a kulturális autonómia bevezetését.

Rendezvényei  2012-ben :

Időpont Helyszín Program Szervező
2012. 9. 22-23. Gelle Amatőr színjátszó tár-sulások tanfolyama Csemadok TVGelle Önkormányzata
2012. 10.6. Nagymegyer Kazinczy Lajos emlék-táblájának leleplezése Csemadok Nagymegyeri Szervezete
2012.10.12. Dunaszerdahely Csemadok TV ülése Csemadok TV Titkársága
2012.10.20. Ipolynyék Csemadok OK Csemadok OT
2012. 11. Dunaszerdahely Együtt a közös jövőnkért konferencia Csemadok TV Titkársága,
2012. 11. Az alapszervezetektalálkozója Csemadok TV, ASZ
2012.11.20. Sárosfa Nótaénekesek találkozója Csemadok Sárosfai Szervezete
2012. 11. Körzeti ülések Csemadok TV Titkársága
2012.12. Évzáró tagsági gyűlések Csemadok alapszerve-zetek
2012. 12.15. Eperjes Adventi hangverseny Csemadok TV Titkársága,ASZ

Olvass tovább:

Érsekújvár

Csemadok Területi Választmánya Érsekújvár
Oblastný výbor Csemadok, Nové Zámky
Helység Párkány
Utca, hsz., em., ajtó Želiarsky svah 12,
E-mail cstvujvar@azet.sk
A szervezet vezetője
neve Danczi Mónika
betöltött tisztsége elnök
mobil 917-478428
e-mail cstvujvar@azet.sk
 
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány titkára: Kovács Tamás +421/918 635 445
Gazdasági referens: Svec Mónika +421/ 917 167 786
A titkárság telefonszáma: 035/3812 059Postacím:
CSEMADOK Érsekújvári Területi Választmánya
Oblastný výbor Csemadok Nové Zámky
Hlavné námestie 7. – Fõ tér 7.
940 01 Nové Zámky

Galánta

Csemadok Területi Választmánya Galánta
Oblastný výbor Csemadok, Galanta
Helység Galánta
Utca, hsz., em., ajtó Zoltána Kodálya 777,
Telefon +421- 31-7802396
Fax +421- 31-7802396
Mobil +421- 907-790669
E-mail csemadok@gmail.com
A szervezet vezetője
neve Mézes Rudolf
betöltött tisztsége a területi választmány titkára
telefon 31-7802396
mobil 907-790669
e-mail csemadok@gmail.com
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Száraz Erzsébet
Alelnökök: Jurás Lívia, Rózsa Ernő

Kassa-környéke

Csemadok Területi Választmánya Kassa – környéke
Oblastný výbor Csemadok Košice okolie
Helység Szepsi
Utca, hsz., em., ajtó Hlavná 81,
Telefon +421- 55-4603602
Telefon +421- 55-4898239
Telefon +421- 55-4898240
Fax +421- 55-4603602
Mobil +421- 905-543986
E-mail boda@csemadok.sk
A szervezet vezetője
neve Boda Ferenc
betöltött tisztsége a területi választmány titkára
telefon 55-4603602
mobil 905-543986
e-mail boda@csemadok.sk
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Csoltkó Jenő

Alelnökök: Bubenko György, Zachariáš István, Mihályi Molnár László

.

Kassa-város

Csemadok Területi Választmánya Kassa-város
Oblastný výbor CSEMADOK, Košice mesto
Helység Kassa
Utca, hsz., em., ajtó Kováčska 38,
Telefon +421- 55-6221312
Fax +421- 55-6221313
Mobil +421- 905-347258
E-mail titkarsag@kassacsemadok.eu
Web Honlap link
A szervezet vezetője
neve Ing. Kolár Péter
betöltött tisztsége elnök
mobil 905-456680
e-mail kolar@netax.sk, kolar@kassacsemadok.eu
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A városi választmány elnöke: Ing. Kolár Péter
Alelnökök:Reiter Krisztina, Duncsák Mária
A városi választmány titkára:Mgr. Faber Timea

Királyhelmec

Csemadok Területi Választmánya Királyhelmec
Oblastný výbor CSEMADOK, Kráľovský Chlmec
Helység Királyhelmec
Utca, hsz., em., ajtó Budova Mestského úradu ,
Telefon +421- 56-6321375
E-mail csemadok.k.ch@stonline.sk
Web Honlap link
A szervezet vezetője
neve Kopasz József
betöltött tisztsége elnök
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Kopasz József
Alelnök:Zvolenszky Gabriella
A területi választmány titkára: Gecse Erzsébet

Komárom

Csemadok Területi Választmánya Komárom
Oblastný výbor Csmeadok, Komárno
Helység Komárom
Utca, hsz., em., ajtó nám. Kossútha 3,
Telefon +421- 35-7702715
Fax +421- 35-7702715
A szervezet vezetője
neve Petheő Attila
betöltött tisztsége elnök

Léva

Csemadok Lévai Területi Választmánya
Oblastný výbor Csemadok, Levice
Helység Léva
Utca, hsz., em., ajtó Vojenská 21,
Telefon +421- 36-6312765
Fax +421- 36-6313181 (az elnök munkahelye)
Mobil +421- 911-202513, 911-202514
E-mail csemadok.ltv@pobox.sk
A szervezet vezetője
neve Török Alfréd
betöltött tisztsége a Csemadok Lévai TV elnöke
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Török Alfréd
Alelnök: Szarka Katalin, Kiss Beáta
A területi választmány titkára: Duba Ernő

Nagykapos

Csemadok Erdélyi János Területi Választmánya
Oblastný výbor Csemadoku Jánosa Erdélyiho
Helység Nagykapos
Utca, hsz., em., ajtó Csepely 64,
Telefon +421- 56-6382386
E-mail ovcsemadok@centrum.sk
Web Honlap link
A szervezet vezetője
neve Gabri Rudolf
betöltött tisztsége elnök
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Gabri Rudolf
Alelnök: Varga Tibor
A területi választmány titkára: Czap Edit

Egyedüli létező alapszervezet az Eperjesi megyében, a Csemadok Erdélyi János Területi Választmányához (Nagykapos) tartozik.
Elnöke Csontos Árpád.
Az alapszervezet pontos adatait az Alapszervezetek menüben (Eperjesi kerület, Homonnai járás) találja meg.
Bővebb információk az alapszervezet tevékenységéről itt.

Nagykürtös

Csemadok Területi Választmánya Nagykürtös (székhely Ipolynyék)
Oblastný výbor Csemadok, Veľký Krtíš so sídlom vo Vinici
Helység Ipolynyék
Utca, hsz., em., ajtó Cesta slobody 457,
Telefon +421- 47-4891100
Fax +421- 47-4831746
Mobil +421- 907-842267 (elnök), 907-856296 (alelnök), 905-717776 (titkár)
E-mail csemadokntv@freemail.hu, csemadokntv@azet.sk
A szervezet vezetője
neve Balogh Gábor
betöltött tisztsége elnök
mobil 907-842267
e-mail kbgb@azet.sk
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Balogh Gábor
Alelnök: Kliment Éva
A területi választmány titkára: Bodzsár Gyula

Nagyrőce

Csemadok Területi Választmánya Nagyrőce (székhely Tornalja)
Oblastný výbor CSEMADOK, Revúca so sídlom v Tornali
Helység Tornalja
Utca, hsz., em., ajtó Mierová ul. 90,
P.O.Box 21
Telefon +421- 47-5424059
Mobil +421- 908-780114
E-mail csemator@pobox.sk
A szervezet vezetője
neve Balajti Lajos
betöltött tisztsége a TV elnöke
telefon 47-5523567
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A TV 2000. március 28-tól önálló jogi személyként fejti ki tevékenységét.

A területi választmány elnöke: Balajti Lajos
Alelnökök: Molnár Imre, Juhász Béla
A területi választmány titkára: Cseszkó Lívia

Nográd

Csemadok Nógrádi Területi Választmánya
Oblastný výbor CSEMADOK, Novohrad
Helység Losonc
Utca, hsz., em., ajtó J. Kármána 2,
Mobil +421- 905-548074
E-mail csemadoknogradi@mail.t-com.sk
A szervezet vezetője
neve Koronczi Ferenc
betöltött tisztsége elnök
telefon 905-548074
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Koronczi Ferenc
Alelnök: Böszörményi István
A területi választmány titkára: Galcsik Károly

Nyitra

Csemadok Területi Választmánya Nyitra
Oblastný výbor Csemadok, Nitra
Helység Nyitra
Utca, hsz., em., ajtó Farská 44,
Telefon +421- 37-7413852
Fax +421- 37-7413852
Mobil +421- 908-780119
E-mail vszilvia@centrum.sk
A szervezet vezetője
neve Tóth Borbála
betöltött tisztsége elnök
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Tóth Borbála
Alelnök: Gyepes Lajos
A területi választmány titkára: Varga Szilvia

Pozsony-város

Csemadok Területi Választmánya Pozsony-város
Oblastný výbor CSEMADOK, Bratislava mesto
Helység Pozsony
Utca, hsz., em., ajtó Jégh Izabella, Krajinská ul.  88,
Fax +421- 2-52963484
Mobil +421- 905-707232
E-mail jegh@otpbanka.sk
A szervezet vezetője
neve Jégh Izabella
betöltött tisztsége titkár
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A városi választmány elnöke: Dr. Duka Zólyomi Árpád
Alelnök: Dr. Kvasz Éva
A városi választmány titkára: Jégh Izabella

Rimaszombat

Csemadok alapszervezetek a rimaszombati járásban 2012-ben

           Alapszervezet                                     Elnök                          

 1. Abafalva / Abovce                               Kosztúr Ilona
 2. Ajnácskő / Hajnáčka                           Szamos Zsuzsa
 3. Almágy / Gemerský Jablonec              Agócs Ildikó
 4. Balogfalva/ Blhovce                             Kovács Judit
 5. Balogiványi/Ivanice                              Žilka József
 6. Bátka / Bátka                                     Gyurán Ágnes
 7. Csíz / Číž                                           Ország István
 8. Détér / Gemerské Dechtáre                 Csank Tímea
 9. Dobóca / Dubovec                              Gotlibet Annamária
 10. Feled/ Jesenské                                 Csobó Zsuzsa
 11. Gesztete / Hostice                             Albert Éva
 12. Jánosi / Rimavské Janovce                  Kovács Péter
 13. Jeszte / Jestice                                  Magyar Rozália
 14. Lénártfalva/ Lenartovce                        Csók Dóra
 15. Nagybalog/ Veľký Blh                          Pál Csaba
 16. Óbást/ Stará Bašta                             Tömösváry Mária
 17. Péterfalva / Petrovce                            Pelle Hilda
 18. Rimaszécs / Rimavská Seč                 Stubendek Márta
 19. Rimaszombat/ Rimavská Sobota          Cerovsky Gyula
 20. Simonyi/ Šimonovce                           Gál Hajnalka
 21. Tamásfalva / Tomašová                        Máté Mária
 22. Újbást / Nová Bašta                            Pál Sarolta

Taglétszám:  1944

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya   (2012-től) :

 1. Agócs Ildikó              (Almágy)
 2. Albert Éva                  ( Gesztete )
 3. Cerovsky Gyula         ( Rimaszombat )
 4. Csank Tímea              (Détér)
 5. Csirmaz Miklós          (Rimaszombat)
 6. Csobó Zsuzsa             ( Feled )
 7. Gyurán Ágnes           (Bátka)
 8. Horváth Zsuzsa          ( Rimaszombat )
 9. Sebők Valéria            ( Rimaszombat )
 10. Tömösváry Mária      ( Óbást )
 11. Tóth Csilla                 (Rimaszombat)

 Elnök :                                    Tóth Csilla

Alelnökök:                                 Albert Éva

                                                   Cerovsky Gyula

                                                   Gyurán Ágnes

Titkár:                                      Povinszky Elvira

A területi iroda elérhetőségei:

Cím:           Jesenského 5,    979 01  Rimavská Sobota

Tel./fax:      047 / 56 23112

Mobil:         0907 871 451

e-mail:        csemadokrsz@mail.t-com.sk

Rozsnyó

Csemadok Területi Választmánya Rozsnyó
Oblastný Výbor Csemadok, Rožňava
Helység Rozsnyó
Utca, hsz., em., ajtó Čučmianska dlhá 17,
Telefon +421- 58-7323187
Telefon +421- 58-7885845
Fax +421- 58-7323187
Mobil +421- 915 788258
E-mail csemadok.rv@stonline.sk
A szervezet vezetője
neve Kardos Gabriella
betöltött tisztsége megbízott elnök
telefon 58-7323187
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Kardos Gabriella
A területi választmány titkára: Füzék Erzsébet

Szenc

Csemadok Területi Választmánya Szenc
Oblastný výbor Csemadok, Senec
Helység Pozsony
Utca, hsz., em., ajtó OV Csemadok, nám 1 Mája 10,
Telefon +421- 2-52634084
Fax +421- 2-52634085
Mobil +421- 905-305812
E-mail fekete@csemadok.sk
A szervezet vezetője
neve Bárdos Gyula
betöltött tisztsége elnök
telefon 2-45925114
Egyéb adatok
Egyéb fontos információk A területi választmány elnöke: Bárdos Gyula
Alelnök: Horňák István
A területi választmány titkára: Fekete Márta